hskokutainansiki


能代、大分津久見と0-0も規定により抽選(当たりカードを引き当てる方法)で津久見が2回戦進出。

[2回戦]新田2-1早大学院、天理8-1日出学園、作新学院0-0関西中京1-0津久見

[1回戦]新田3-0羽黒、津久見0-0能代